tietoa projektista

Kaksi maailmaa -projekti

Kaksi maailmaa -projektin tavoite on osoittaa, mitä journalismi on suhteessa tekoälyn tuottamiin teksteihin ja kuviin. Ideassamme nuoret opiskelijat vertailevat tekoälyn tuotosta perinteisiin juttuihin. He voivat myös itse kokeilla juttujen kirjoittamista ja teettämistä tekoälyllä omista aiheistaan.

 

Me toteutimme kymmenen rinnakkaista juttuparia maahanmuuttoteemasta: tekoälyn tekemät jutut ja toimittajan tekemät, siis perinteisellä haastattelu/valokuva -mallilla tehdyt jutut, joita opiskelijat vertaavat keskenään. 

 

Opiskelijat ratkaisevat, kumpi teksteistä ja kuvituksista on heistä parempi ja kumpaa he pitävät ihmisen tekemänä. Mitä puutteita tai ansioita he löytävät? Kysymyksiin vastataan nettialustalla tai suljetussa oppimisympäristössä.

Miten me teimme tämän:

1. Valitsimme 10 haastateltavaa eri maista ja maanosista.

 

2. Tekoälyltä pyydettiin kymmenen kysymystä, jotka lähetettiin haastateltaville sähköpostilla. Niihin he saivat vastata omalla äidinkielellään. Toimittaja ei nähnyt tekoälyn juttua tai kysymyksiä ennakkoon.

 

3. Livehaastattelut tehtiin enimmäkseen englanniksi ja venäjäksi. Kaikki haastattelut käännettiin suomeksi.

 

Journalistin jutut

Journalistin jutut eli henkilöhaastattelut tälle sivustolle tehtiin kasvokkain haastateltavien kanssa. Samalla otettiin valokuvia. 

 

Koska haastateltavista kukaan ei puhunut suomea, teimme haastattelut englanniksi tai venäjäksi,  ja jutut käännettiin suomen kielelle.

 

Journalistin ohjeiden mukaan  journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

 

Chat GPT:n jutut

Jotta Chat GPT  pystyi tekemään omat haastattelunsa, lähetimme sille haastateltavista tiedot iästä, kotimaasta, ammatista ja harrastuksista, joiden pohjalta tekoäly teki kymmenen kysymystä haastateltavalle. 


Chat GPT :sta saadut kysymykset toimittaja lähetti haastateltaville sähköpostilla. Tekoälylle eri maista tulleet ihmiset saivat vastata äidinkielellään, mikä auttoi ja helpotti heitä pohtimaan syvällisemmin omaa elämäänsä.


Halusimme pitää tekoälyn kysymykset irrallaan journalistin haastattelusta. Toimittaja ei nähnyt tekoälyn kysymyksiä ennen haastatteluhetkeä.


Kun henkilö oli vastannut sähköpostilla tekoälyn laatimiin kysymyksiin, hänen vastauksensa syötettiin takaisin Chat GPT :lle. 


Sitä pyydettiin kirjoittamaan näiden vastausten pohjalta journalistinen teksti, tarina tietystä maahanmuuttajasta. 


Lopuksi toimittaja pyysi tekoälyä keksimään tekstiin kuvituksen. Sille lähetettiin myös alkuperäinen kuva henkilöstä.


Projektin idean mukaan toimittajat eivät tehneet muokkauksia tekoälyn tekstiin, paitsi välimerkkien korjaus oli sallittua. 

Meidän tiimi

Anna Jarovaja
toimittaja
Annalla on laaja kokemus journalismista Venäjällä. Venäjältä hän muutti Suomeen, Joensuuhun vuonna 2018, oppi nopeasti kielen, ja jatkoi työskentelyä freelancerina. Suomessa asuessaan hän ja kirjoittanut mm. lukuisia kolumneja, joissa on käsitelty Venäjää ja kotimaan jättämistä. Parhaillaan hän opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulussa suomalaista medianomin tutkintoa.
Liisa Yli-Ketola
toimittaja
Joensuulainen toimittaja, jolla on työhistoriaa takanaan 30 vuotta. Hän opiskeli toimittajaksi Tampereen yliopistossa. Toimittajan työnsä ohella hän toimii aktiivisesti Suomen Journalistiliitossa, joka puolustaa paitsi toimittajien ammatillista asemaa myös sananvapautta maailmanlaajuisesti. Itäsuomalaisen maakuntalehti Karjalaisen toimittajan työn rinnalla Yli-Ketola tekee radiojuttuja ja juontaa lehtikonsernista paikallisradiossa.
Esko-Pekka Tiitinen
kirjailija ja kuvataiteilija
Joensuulainen kirjailija ja kuvataiteilija. Hän on kirjoittanut kymmeniä kirjoja ja lukuisia näytelmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Hän on myös tehnyt taidepainotteista yhteistyötä eri oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

kiitokset

Sydämelliset kiitokset Kaksi maailmaa -opetusmateriaalin vapaaehtoisille haastateltavillemme.  

Suuret kiitokset myös Helsingin Sanomain Säätiölle saamastamme Uutisraivaaja-palkinnosta, joka mahdollisti tämän hankkeen toteutuksen.