Lisämateriaalit

Kysymyksiä ja toimintatehtäviä

Alla on kysymyksiä tekoälyn ja journalistin juttujen eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä. Voit pohtia niitä itsenäisesti tai parin kanssa. Ohessa on myös maahanmuuttoon liittyviä toimintatehtäviä, joiden tavoitteena on lisätä journalistin taitojasi.

 

Voit opettajan ohjauksella kirjoittaa esimerkiksi mielipidetekstin tai esseen tai vastailla lyhyemmin useampiin kysymyksiin. Päättäkää, kuinka paljon aikaa on käytettävissä.

 

Terkoälyn ja journalismin suhde herättää monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. Sinä voit tehdä oman tulkintasi ja myös kokeilla tekoälyä käytännössä. Sehän kehittyy koko ajan. Mieti, onko se tulevaisuudessa vain apulainen. Sinun ajatteluasi ja oivalluksiasi se ei voi korvata.

Kysymykset

 1. Mitä ajatuksia journalistin ja tekoälyn tekemien juttujen vertailu sinussa herätti?
 2. Missä asioissa toimittaja pärjäsi mielestäsi paremmin, entä tekoäly?
 3. Erottuiko toimittajan jutussa asenne tai ennakkokäsitys? Miten se näkyi?
 4. Mitä olisit halunnut tietää lisää haastateltavista? Mieti, miksei tiettyjä asioita jutussa kenties mainittu.
 5. Mitä olisit itse halunnut kysyä haastateltavilta?
 6. Herättikö jokin haastattelu sinussa kiinnostusta muuttaa ulkomaille? Jos, niin mikä olisi sinulle hyvä syy muuttaa pois Suomesta? Miten arvelet, että sinut otettaisiin vastaan kohdemaassa?
 7. Oletko tutustunut Suomeen muuttaneisiin ihmisiin? Kirjoita juttu kohtaamisestanne.
 8. Millaisissa arkipäivän asioissa sinä voisit auttaa maahanmuuttajia? Kirjoita niistä vinkkijuttu.
 9. Pohtikaa ryhmässä tekoälyn hyötyjä ja haittoja journalistisessa työssä.

Toimintaideoita

 1. Tee haastattelu ja ota kuvat koulussasi tai lähipiirissäsi asuvasta  maahanmuuttajasta. Mieti, mikä olisi hyvä aloitus, millä saat lukijat kiinnostumaan ja miten kysyt haastattelua henkilöltä. Varmista faktat!
 2. Kirjoita essee maahanmuuttoaiheesta tai ympärilläsi näkemästäsi rasismista ja lopuksi pyydä tekoälysovellusta lyhentämään teksti puoleen. Katso, mitä olennaista se jättää tekstiisi ja mitä se poistaa. Keskustele ryhmäsi kanssa, toimiko tekoäly mielestänne viisaasti.
 3. Kirjoita mielipidekirjoitus, joka liittyy maahanmuuttoon, kansainvälistymiseen, rasismiin tai ennakkoluuloihin. Pyri perustelemaan näkökantasi.
 4. Toteuta parisi tai pienryhmäsi kanssa videohaastattelu yhdestä alla olevasta aiheesta tai keksikää itse aihe.

         Miten lähipiirisi suhtautuu maahanmuuttoon?

         Mitä hyötyä on vaihto-oppilasjaksosta ulkomailla?

         Miksi kieliä kannattaa opiskella?

         Miten tekoäly voi auttaa arjen kohtaamisissa?

         Miten tuttua tekoälyn hyödyntäminen lukiolaisten keskuudessa on ja mihin sitä eniten käytetään?

 

      5.  Millainen olisi kiinnostava elokuva maahanmuutosta? Tee vapaamuotoinen lyhennelmä käsikirjoituksesta, jossa on alku, keskikohta ja loppu, kirjoita suunnitelmaan myös paikka, henkilöt, näkökulma, aikaikkuna ristiriita ja loppukohtaus.

     6. Kirjoita runo, kaunokirjallinen teksti, piirrä, maalaa, tee sarjakuva tai lyhyt näytelmäkäsikirjoitus aiheesta.

 

        a) “Valkoisen miehen hallitsema tekoäly”

        b) “Tekoäly lisää yhteisöllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta”

        c) “Tekoäly on jo kaikkialla”

        d) “Tekoälyn puolueettomuus on harhaa”

 

Jos sinulla on ideoita tämän oppimateriaalin kehittämiseksi, voit kirjoittaa meille palautetta.