Hanaan uusi luku: Syyrian myllerryksestä Suomen syleilyyn

Hanaan tarina on todistus maahanmuuttajien voimasta, sitkeydestä ja panoksesta uusiin yhteisöihinsä.

Teksti ja kuvat: Chat GPT, Open AI


 Hanaa Hamdanin matka alkoi hänen lähdöllään Syyriasta, joka oli ajettu konfliktin, vainon ja syrjinnän vuoksi, joita hän kohtasi.


Pakenin Syyriasta useista syistä; pääpaino oli meneillään olevassa konfliktissa ja sodassa Syyriassa. Lisäksi kohtasin vainoa ja syrjintää sekä uskontoni että sukupuolten välisen epätasa-arvon perusteella“, hän selittää. Tämä vaikea päätös merkitsi uuden elämän alkua Suomessa, joka oli muovautunut sekä haasteista että unelmista.


Uusi alku: Koulutus ja kulttuurisillat

Suomessa Hanaa aloitti muuntuvan akateemisen matkan Itä-Suomen yliopistossa suorittaen maisterin tutkintoa englannin kielessä. Tämä kokemus ei vain laajentanut hänen akateemisia näköalojaan vaan tarjosi myös itsetutkiskelun ja henkilökohtaisen kasvun tunnetta.


Pidän tätä askeleena itsematkana ja itsensä löytämisen aikana“, Hanaa pohtii, korostaen koulutuksen merkitystä hänen sopeutumisprosessissaan.


Samanaikaisesti Hanaa käytti taustaansa englannin kielen opettajana tukemaan muita maahanmuuttajia, toimien kulttuurien välisenä silta. Hänen ponnistelunsa käännöksissä ja sosiaaliavustajana auttoivat monia sopeutumaan uuteen ympäristöönsä.


Englannin kielen taitoni ansiosta pystyin luomaan yhteyden pakolaiskeskuksen henkilökunnan ja pakolaisten välille“, hän jakaa, korostaen rooliaan osallisuuden ja ymmärryksen edistämisessä.


Suomalaisen elämän omaksuminen: Lämpimät tervetulotoivotukset ja yhteisöön osallistuminen

Hanaan sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan helpotti merkittävästi lämpimät tervetulotoivotukset ja aktiivinen osallistuminen yhteisöön. Akateemisesta tuesta henkilökohtaisiin ystävyyksiin, suomalaisten ihmisten ystävällisyys oli keskeinen osa hänen matkaansa.


“Suomessa kokemani lämpimät tervetulotoivotukset loivat sen, mitä olin äskettäin kaivannut kotimaassani ja pakomatkalla, ihmiskunnan ja kuulumisen tunteen“, Hanaa kertoo, korostaen näiden yhteyksien vaikutusta hänen kuulumisen tunteeseensa.


Tulevaisuuden tavoitteet ja elämän tasapainottaminen

Katsoessaan eteenpäin Hanaa pyrkii jatkamaan opintojaan keskittyen pakolaisten kokemaan traumaan, pyrkien edelleen antamaan panoksensa akateemiselle ja laajemmalle yhteisölle. Vaikka hänen opintonsa, muiden auttaminen ja henkilökohtaiset harrastukset, kuten vatsatanssi, vaativat paljon, hän onnistuu löytämään tasapainon huolellisen suunnittelun ja priorisoinnin avulla.


Aika on hallittavissa, kun luon aikataulun ja päivitän sitä tarvittaessa“, hän toteaa, kuvaten lähestymistapaansa vastuullisuuksiensa ja itsehoidon tasapainottamiseen.


Päätelmä: Neuvoja sopeutumiseen ja eteenpäin siirtymiseen

Hanaan neuvo muille, jotka navigoivat uuteen maahan asettumisen haasteissa, on osallistua yhteisöön, oppia paikallista kieltä ja asettaa hyvinvointi etusijalle.


Varmista aina, että itsehoito on ensisijainen monien haasteiden pitkässä listassa“, hän neuvoo, korostaen itsehoidon merkitystä sopeutumisprosessissa.


Hanaan tarina on todistus maahanmuuttajien voimasta, sitkeydestä ja panoksesta uusiin yhteisöihinsä. Hänen kokemuksensa valaisevat niitä haasteita, joita konfliktia pakenevat kohtaavat, ja niitä mahdollisuuksia, jotka syntyvät uusien kulttuurien ja yhteiskuntien omaksumisesta. Matkansa kautta Hanaa ei vain löytänyt uutta kotia Suomessa, vaan tuli myös toivon majakaksi ja sillaksi kulttuurien välillä, rikastaen omaksuttunsa yhteisön kangasta.