Englannista Suomeen - tarina kulttuurisesta sopeutumisesta, akateemisista pyrkimyksistä ja jalkapallo-yhtenäisyydestä

Yhtenäisyyden pelikenttä: Karl Hankock, jalkapallon ja sosiologian strategi, taituroi Joensuussa luoden monikulttuurista dialogia ja viitoittaen tulevaisuuden akateemisia maaleja

Teksti ja kuvat: Chat GPT, Open AI

 

Kerran aikanaan, kuvankauniissa Joensuun kaupungissa, Karl Hankock aloitti elämää mullistavan seikkailun, joka punoi yhteen hänen intohimonsa jalkapalloon, akateemiset pyrkimykset ja sitoutumisensa monikulttuurisen yhteisön rakentamiseen.

 

Englannista Suomeen muuttaminen toi mukanaan omat haasteensa, mutta Karl löysi lohdun siitä, että hänen vaimonsa oli suomalainen.

 

 “Suurin haaste on aina ollut kieli”, hän jakoi.

 

Sosiologina ja englanninkielisenä kantaväestön edustajana hän navigoi kielellisten erojen läpi, korostaen, että “Suomessa pärjää englannilla.” Sääolott, joissa oli pimeät syyskuukaudet ja kylmä talvi, toi aluksi haasteita, mutta Karl sopeutui nopeasti ja löysi iloa eri vuodenaikojen tarjoamasta monimuotoisuudesta.

 

Karl pohti suomalaisten ja brittiläisten kulttuurien välisiä eroja huomauttaen, etteivät ne olleet merkittäviä. 

 

“Mielestäni sopeuduin nopeasti elämään Suomessa, ja nautin täällä asumisesta”, hän sanoi hymyillen

 

Akateemiset pyrkimykset 

Yliopiston jatko-opiskelijana sosiologiassa Karlin akateeminen matka avautui Itä-Suomen yliopistossa ja myöhemmin Jyväskylän yliopistossa. Kuvaillen kehitystään sosiologina hän puhui kannustuksesta ja tuesta, jotka hän sai tohtoriopinnoissaan. Hänen matkansa akateemisessa maailmassa oli täynnä verkostoitumista ja mahdollisuuksien omaksumista Suomen koulutusjärjestelmässä.

 

Karlin osallistuminen Joensuun Monikulttuuriseen yhdistykseen, Jomoniin, oli enemmän kuin kiehtova. Toimiessaan hallituksen puheenjohtajana ja jalkapallokoordinaattorina hän oli keskeisessä roolissa monikulttuurisuuden edistämisessä, rasismia vastaan taistelemisessa ja positiivisen ilmapiirin luomisessa paikallisella alueella.

 

“Jalkapallo on merkittävä työkalu ihmisten yhdistämiseen ystävyyssuhteiden ja yhtenäisyyden luomiseksi”, Karl ilmaisi intohimoisesti. 

 

JoMonin jalkapalloaktiviteetit eivät ainoastaan jatkaneet kasvuaan vaan ovat myös rikastuttaneet Joensuun monikulttuurista kudosta osallistamalla yhä enemmän nuoria suomalaisia.

 

Sosiologin taustallaan Karl korosti urheilun, erityisesti jalkapallon, roolia sillanrakentajana eri kulttuurien välillä. Hän uskoi, että urheilu voi johtaa ystävyyksiin, tiimityöhön ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. 

 

Tulevissa tohtoriopinnoissaan hän aikoi tutkia jalkapallon osallistumisen mahdollisuuksia ja sen roolia paikallisen yhteisön inklusiivisuuden edistämisessä.

 

Vanhemmuus rikastuttaa

Perheen perustaminen monikulttuurisessa ympäristössä toi mukanaan omat haasteensa ja palkintonsa Karlille. Koska hänen perheensä oli puoliksi suomalainen, hän iloitsi nähdessään kaksikielisyyden kehittyvän lapsissaan.

 

Vanhemmuuden kokemuksistaan Karl jakoi, että haasteiden tunnistaminen oli vaikeaa, kun taas palkinnot liittyivät ainutlaatuiseen kulttuuriseen sekoitukseen, joka rikasti heidän elämäänsä.

 

Karlin pohdinta Joensuun vuosistaan paljasti vahvan yhteyden suomalaiseen kulttuuriin. Läheisyys luontoon ja vuodenaikojen vaihtelu jättivät syvät vaikutelmat häneen ja hänen perheeseensä. 

 

“Suomi on minulle koti, ja olen aina iloinen palatessani maahan ulkomailta”, hän ilmaisi kuuluvuuden tunteella.

 

Toiveena työpaikka

Tulevaisuutta ajatellen Karl toivoi jatkavansa tohtoriopintojaan ja nähdäkseen, minne matka hänet vie ja mitä mahdollisuuksia nousee esiin.

 

“Toivon löytäväni tulevaisuudessa työpaikan. Valitettavasti työllistyminen ei-äidinkielenään suomea puhuvalle on haasteellista. Olemme hyvin juurtuneet Joensuuhun, ja perheelleni tärkeintä on, että lapset ovat tyytyväisiä koulussa ja ystävien parissa.”