Brasilialainen Alexandre Mendes: “Tanssin ja hieronnan voimalla yhdistän kulttuurit Joensuussa”

Brasilialainen tanssija Alexandre ohjaa lumoutunutta luokkaa suomalaisessa studiossa

Teksti ja kuvat: Chat GPT , Open AI

 

Alexandre Mendes, entinen Rio de Janeiron asukas, on löytänyt uuden kodin Suomen sydämestä, Joensuusta. Mendes, joka on ammattilainen sekä tanssin että hieronnan alalla, on tuonut mukanaan brasilialaisen lämmön ja intohimon, joka heijastuu hänen työssään. 

 

Hänen ainutlaatuinen näkemyksensä ja lähestymistapansa ovat herättäneet huomiota paikallisessa yhteisössä, ja Mendes on tullut tunnetuksi kyvystään yhdistää näennäisesti erilliset maailmat: tanssi ja hieronta.

 

Mendesin matka Suomeen ei ole ollut pelkästään fyysinen siirtyminen paikasta toiseen, vaan se on tarjonnut hänelle uusia oivalluksia ja mahdollisuuksia kasvaa sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti.

 

“Siirtyminen Joensuuhun on antanut minulle uuden perspektiivin siihen, miten kulttuuri vaikuttaa meidän kehoihimme, liikkeisiimme ja siihen, miten me kommunikoimme toistemme kanssa kosketuksen kautta,” Mendes kertoo.

 

 

Kahvi yhdistää

Työssään Mendes yhdistää tanssin ja hieronnan elementtejä tavalla, joka puhuttelee ihmisiä kulttuurisista taustoista riippumatta. Mendes on havainnut, että vaikka suomalainen ja brasilialainen kulttuuri voivat vaikuttaa pinnallisesti erilaisilta, niissä on yllättäviä yhtymäkohtia, kuten molempien kulttuurien rakkaus kahviin. 

 

“Yksi asia, joka yhdistää meitä, on kahvi. Se on pieni, mutta merkityksellinen yhteys,” Mendes naurahtaa.

 

Kulttuurien kohtaamispaikka: Alexandre Mendes, brasilialaisen elämänilon lähettiläs Joensuussa, yhdistää tanssin ja hieronnan taiteen, edistäen yhteisöllisyyttä ja henkilökohtaista kasvua kosketuksen kautta.

 

 

Mendesin intohimot politiikkaan ja taiteeseen rikastuttavat hänen hierontapalveluitaan, antaen hänelle syvemmän ymmärryksen asiakkaistaan. 

 

“Monipuoliset kiinnostuksen kohteeni auttavat minua ymmärtämään asiakkaitani kokonaisvaltaisemmin, mikä puolestaan mahdollistaa parempien tulosten saavuttamisen,” hän selittää.

 

Hänen urallaan on ollut monia kohokohtia, jotka ovat vahvistaneet hänen uskoaan siihen, että tanssi ja hieronta yhdessä voivat luoda taianomaisia hetkiä. 

 

“Olen aina halunnut työskennellä alalla, jossa tunnen olevani täysin omimmillani. Se, että näen taiteen ja tieteen kohtaavan työssäni, on ollut uskomattoman palkitsevaa,” Mendes kertoo.

 

 

“Kieli ja kehokieli kietoutuvat yhteen”

Globaalien asioiden seuraajana Mendes näkee taiteensa ja työnsä tarjoavan ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda ihmiset yhteen, ylittäen kulttuuriset ja kielelliset rajat. Hän korostaa kehon merkitystä yhdistävänä tekijänä, ja miten taide, koulutus ja terveys voivat toimia välineinä ihmisten välisen ymmärryksen lisäämisessä.

 

Suomen kielen opiskelu on avannut Mendesille uusia ovia ymmärtää paremmin suomalaisia asiakkaitaan. 

 

“Kun kuuntelen asiakkaitani puhumassa suomea, huomaan, miten kieli ja kehonkieli kietoutuvat yhteen. Se on avannut minulle uuden tavan ymmärtää, miten voimme kommunikoida kehomme kautta,” Mendes pohtii.

 

Mendesin kokemukset Joensuussa ovat tarjonneet hänelle lukuisia sydäntä lämmittäviä hetkiä, jotka ovat vahvistaneet hänen uskoaan kosketuksen universaaliin kielen. Hän jakaa tarinoita siitä, miten hän on kyennyt auttamaan asiakkaitaan löytämään itsensä uudelleen kosketuksen ja liikkeen avulla, korostaen hieronnan ja tanssin syvää vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. 

 

Lopuksi, Mendesin tausta teatterissa ja tanssissa tuo ainutlaatuisen lisän hänen hierontatyöhönsä, mahdollistaen hänen luoda henkilökohtaisia ja ainutlaatuisia kokemuksia jokaiselle asiakkaalle. Hänen työnsä Joensuussa on esimerkki sitä, miten taide ja hoito voivat yhdessä rakentaa siltoja eri kulttuurien välille, edistäen yhteisöllisyyttä ja kuuluvuuden tunnetta. Mendesin tarina on todiste siitä, että intohimo ja ymmärrys voivat muuttaa maailmaa, yksi kosketus ja liike kerrallaan.