Elenan uusi reitti: Venäjän sydämestä Suomen lumisiin syleilyihin

Elena Mitinan tarina: Elämän tanssi ja uusi alku Joensuussa – monikulttuurisen sillan rakentaja, joka tuo yhteen irlantilaisen tanssin, datan erikoistumisen ja uuden kotimaan rikkauden.

Teksti ja kuvat: Chat GPT, Open AI

 

Ennen kuin Tšerepovets jäi taakse, Elena Mitinan elämä oli täynnä tapahtumia, jotka jättivät poistumattoman jäljen hänen tietoisuuteensa. Oman tanssikoulun johtaminen muutti hänet haaveilijasta kompromissittomaksi johtajaksi, joka kykeni löytämään ratkaisuja siellä, missä muut näkivät vain umpikujia. 

 

“Liiketoiminta pakotti minut tarkastelemaan uudelleen monia elämänarvoja, opetti ratkaisemaan ongelmia lennossa ja uskomaan itseeni,” jakaa Elenan ajatuksensa.

 

Muutto Suomeen oli Elenalle ei vain koettelemus, vaan myös mahdollisuus luoda uusi todellisuus. Lähtö oli motivoinut ei vain poliittisista syistä, vaan myös halusta turvata perheelleen stabiili ja turvallinen tulevaisuus. 

 

“Etsimme paikkaa, jossa voisimme rakentaa uuden elämän ilman kotona koettua jatkuvaa epävarmuuden tunnetta,” hän kertoo päätöksestään.

 

Suomessa Elena löysi ei vain suojan, vaan tilan kasvaa ja toteuttaa itseään. Yliopistossa opiskelusta pakolaiskeskuksessa työskentelyyn, jokainen Elenan askel on täynnä itseään ja paikkaansa uudessa yhteiskunnassa etsintää. Irlantilaisen tanssin kerhon perustaminen Joensuussa oli hänelle tapa löytää ystäviä paikallisten joukosta ja säilyttää yhteys rakastamaansa toimintaan. 

 

“Jokainen tunti – se ei ole vain tanssia, se on silta minun menneisyyteni ja nykyisyyteni, Venäjän ja Suomen välillä,” Elenan kertoo projektistaan.

Tarinaani on matka itsetuntemukseen eri kulttuurien prismasta

 

 

Tulevaisuuden suunnitelmat Elenalla ovat kunnianhimoiset – datan erikoistumisesta muuttoon Espooseen ja työskentelyyn kansainvälisessä yrityksessä. 

 

“Haluan käyttää kokemustani ja tietoani tuodakseni panokseni maailmaan, joka päivittäin tulee yhä enemmän yhteenkietoutuneeksi,” hän puhuu toiveistaan ja unelmistaan.

 

Koko tarinansa ajan, Elena säilyttää itseluottamuksen ja uskollisuuden periaatteilleen. Tämä on tarina siitä, kuinka tärkeää on pysyä uskollisena itselleen, vaikka oletkin tuhansien kilometrien päässä kotimaasta. 

 

“Tarinaani on dialogi kahden kulttuurin välillä, joita pyrin yhdistämään elämässäni, luoden ainutlaatuista synteesiä parhaasta, mitä ne voivat tarjota,” päättää Elena.

 

Päivä päivältä Suomessa vietettyjen aikojen myötä Elena ymmärtää syvemmin, että sopeutuminen ei ole vain uusiin olosuhteisiin tottumista, vaan myös omien juurien, arvojen ja uskomusten uudelleenarviointia. Hän osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan elämään unohtamatta samalla omaa alkuperäänsä ja kulttuuriaan. Elenan pyrkimys säilyttää identiteettinsä, huolimatta muutoksista ulkoisessa maailmassa, tekee hänen tarinastaan inspiroivan kaikille, jotka kohtaavat maahanmuuton haasteita.

 

Elenan ponnistelut uuteen yhteiskuntaan integroitumisessa, hänen aktiivinen kansalaiskantansa ja pyrkimys itsekehitykseen ovat esimerkki siitä, miten kotimaan rakkauden voi yhdistää uuteen avoimuuteen. Hän todistaa, että toiseen maahan muutto ei ole vain haaste, vaan myös ainutlaatuinen mahdollisuus uudelleenarvioida omaa elämää, löytää uusia kiinnostuksen kohteita ja kokea maailma uudelleen.

 

“Tarinaani on matka itsetuntemukseen eri kulttuurien prismasta. Se on siitä, miten voi saavuttaa harmonian menneisyyden ja nykyisyyden dialogissa säilyttäen samalla ainutlaatuisuutensa,” tiivistää Elena. 

 

Hänen kokemuksensa muistuttaa meitä siitä, että muuttuvassa maailmassa identiteettimme on se kompassi, joka auttaa meitä löytämään oman tiemme ja rakentamaan siltoja eri maailmoiden välille.